Contact

Algemeen e-mail adres Bliid Boadskip Sjongers
info@bbsberlikum.nl

Public relations en reserveringen:
Sybren van Tuinen
Twibak
9041ES Berlikum

tel. 0518 462426

e-mail: reserveringen@bbsberlikum.nl

'