Geschiedenis

Op 10 april 1974 wordt er in Berlikum een gospelgroep opgericht door enkele G.J.V.’ers. De groep telt 11 personen, waaronder de dirigent Jan Hoogterp. Het repertoire bestaat op dat m0ment uit 5 versjes en zondags wordt er gerepeteerd in een lokaaltje aan de Hôfsleane. De zang wordt begeleid door orgel en gitaar, al gauw wordt dit uitgebreid met drumstel en basgitaar.

Met Pinksteren is er een eerste optreden in de Gereformeerde kerk te Berlikum. In dat eerste jaar wordt er een naam voor de groep bedacht: “Bliid Boadskip”, later wordt er “Sjongers” aan toegevoegd als blijkt dat die naam al voorkomt in Friesland.

De groep bestaat al gauw uit 25 leden en er wordt een technicus aangesteld. Na 3 jaar wordt een eerste LP opgenomen, een succes, want er worden zo’n 1600 exemplaren van verkocht. 

Er zijn veel aanvragen voor optredens. Het is geen uitzondering dat er vier zondagen per maand wordt meegewerkt aan diensten, soms twee keer op één zondag.
Bij het 5 jarig jubileum wordt de tweede LP gepresenteerd en het Heerenveens Vocaal Ensemble verleent medewerking aan het concert.

In 1980 gaan de Bliid Boadskip Sjongers samen met de zanggroep van de C.J.V. De samenwerking met het kerstoptreden was goed bevallen. Er zijn dan 35 leden, de repetitieavond wordt de dinsdagavond.
Naast medewerking aan kerkdiensten worden er ook avonden verzorgd in bejaarden- en verpleeghuizen: zingen, een kort verhaal en een toneelstukje.
Ondertussen hebben de contacten tussen de mannelijke en vrouwelijke leden geresulteerd in diverse huwelijken, sommige leden stoppen hierdoor.
Het tweede lustrum wordt groots gevierd met de reli-musical “Genesis”. Teksten, afgewisseld door muziek en liederen geschreven door Durk Dijkstra, Ulbe Pranger en Jan Hoogterp. Radio Fryslân maakt er opnamen van en de musical wordt dat seizoen nog drie maal elders opgevoerd.

Voor het 12½ jarig jubileum wordt de derde LP uitgebracht. Het Fries Vocaal Ensemble “Cantare” werkt mee aan het concert en brengt opera- en musicalfragmenten ten gehore, onder andere uit de Westside Story.

“Moazes, tsjinstfeint” is de volgende musical, die wordt opgevoerd bij het 15 jarig jubileum van de Bliid Boadskip Sjongers. Weer een eigen productie van Durk Dijkstra en muzikaal bewerkt door Ulbe Pranger en Jan Hoogterp. Het gaat ditmaal over de uittocht van het volk Israël uit Egypte. Een groots stuk met decor, kleding, belichting en solisten.

In de volgende jaren wordt een tweetal kerstconcerten georganiseerd, samen met het fanfarekorps De Bazuin en enkele kinderkoren, in de Roelingahal in Menaldum. Met recht een succes gezien het bezoekersaantal van meer dan 1000 mensen. In het kader van het 20 jarig jubileum in 1994 wordt er een sjongspul ingestudeerd: “Simson”

Dit muziekstuk met teksten van Marijke Haaima en op muziek van Feike van Tuinen wordt twee achtereenvolgende avonden in Berlikum opgevoerd, en meerdere malen in de provincie.
Hoogtepunt van 1995 is het opnemen van de CD “Geloven in Muziek”, samen met het fanfarekorps De Bazuin uit Berlikum; enkele gezamenlijke stukken, speciaal geschreven door Feike van Tuinen, en eigen werken. Een uniek gebeuren!
In de kerstnachtdienst van 1996 werken we mee aan een dienst in Birdaard. Dit is het laatste optreden onder leiding van dirigent Jan Hoogterp.

Na 22 jaar zet Jan een punt achter de Bliid Boadskip Sjongers, Zijn B.B.S. We zijn naarstig op zoek naar een dirigent, tot die tijd houdt Jan de dirigeerstok in handen.

Jelle de Jong uit Burgum wordt die nieuwe dirigent. Dan volgt een roerig jaar. Mensen gaan, ook ons vertrouwde combo…
Er wordt een nieuwe weg ingeslagen, opnieuw een start. April 1998 laten we weer van ons horen tijdens een kerkdienst in de Gereformeerde kerk in Berlikum.

Onder leiding van Jelle laten wij ons oude imago als gospelkoor definitief achter ons, hoewel nog steeds gevarieerd wordt ons repertoire meer klassiek.
In april 1999 vieren we ons 25 jarig bestaan, we brengen een muzikale fantasie: “De Schepping”, gecomponeerd en gedirigeerd door onze eigen dirigent, een artikel in het Friesch Dagblad ondersteunt onze promotieactiviteiten. 

Deze uitvoering waarin het scheppingsverhaal door muziek wordt verteld kenmerkt zich door een bijzondere en niet alledaagse muziekstijl. De Schepping wordt een viertal avonden opgevoerd en levert positieve kritieken op, tevens wordt een live registratie uitgebracht op CD.

In 2000 wordt ons koor versterkt met de komst van pianiste Dieuwke Kroon, een welkome aanvulling aangezien we al enige tijd zonder vaste begeleiding repeteren en optreden.

Begin 2001 geeft onze dirigent Jelle de Jong te kennen dat hij zijn aspiraties als koordirigent wil verleggen naar grotere klassieke koorwerken, aangezien de Bliid Boadskip Sjongers niet het koor is waarmee hij deze wens ten uitvoer kan brengen geeft hij aan ons te willen verlaten.

Binnen korte tijd wordt een vervanger gevonden in de persoon van Saskia Heeringa. Jelle draagt het dirigentenstokje over, in de relatief korte periode van ongeveer vier jaar heeft hij op een prettige en positieve manier bijgedragen aan de ontwikkeling van ons koor.

Met de komst van Saskia verandert er uiteraard het één en ander binnen het koor, zo verschuift vanwege haar verplichtingen bij een ander koor onze vaste repetitieavond voor het eerst sinds de oprichting van de dinsdag- naar de maandagavond.
Hoewel het niet ondenkbaar is dat dit voor een aantal koorleden onoverkomelijke problemen zou kunnen opleveren, verlaat niet één lid het koor! Dit is ongetwijfeld te verklaren door de uitstekende sfeer en de enthousiaste manier waarop Saskia ons koor leidt.

Ook de muziekstijl verandert, we gaan enigszins terug naar onze ‘roots’ en beginnen ons weer een beetje gospelkoor te voelen.

Een hoogtepunt voor ons waren de kerstuitvoeringen van 2002 met als versterking Aurely Dijkstra op dwarsfluit en ons eigen gelegenheids-kinderkoor de Bliid Boadskip Sjongertjes bestaande uit een aantal kinderen van onze koorleden.
Met deze zéér enthousiaste aanvulling hebben we een vijftal geslaagde concerten gegeven waarin het kinderkoor een aantal eigen stukken ten gehore bracht en tevens met de gehele bezetting werd gezongen.

2004 is een bijzonder kroonjaar voor de Bliid Boadskip Sjongers, we vieren ons 30 jarig jubileum met een bijzonder programma dat we in het voorjaar door heel de provincie op de planken brengen.
De jubileumconcerten voeren we uit samen met het Frysk Senioren Orkest en de Friese troubadour Eddy Dijkstra.
Aly van der Mark verzorgt de aankondigingen en heeft de programmaleiding. 

In het najaar maken we een onvergetelijke concertreis door de Verenigde Staten en Canada met dit zelfde muzikale gezelschap. We reizen ondermeer door Michigan, steken de grens over naar Ontario, Canada, bezoeken plaatsen als London, Bramton, Toronto en St Jacobs. In totaal geven we een vijftal concerten, voornamelijk voor Nederlandse immigranten. Vanuit Chicago aanvaarden wij de terugreis.

We zien de toekomst van ons koor rooskleurig tegemoet, na ruim 30 jaar is de BBS nog steeds springlevend. We geven veel optredens en ons ledental groeit langzaam maar gestaag. We bedanken iedereen die in de afgelopen 3 decennia heeft bijgedragen aan ons koor en onze activiteiten, en daarmee onze evangelische doelstelling heeft ondersteund.

'