Discografie

Door de jaren heen zijn er diverse LP’s, MC’s en CD’s van de Bliid Boadskip Sjongers verschenen, een chronologisch overzicht:

 

1977, de eerste LP “Bliid Boadskip Sjongers” o.l.v. Jan Hoogterp
1.   Kom tot mij
2.   Hoe soe ik restich sliepe
3.   Hij vergeet ons niet
4.   Down by the riverside
5.   Tel uw zegeningen
6.   Een gesprek met Jezus
7.   Waarom toch?
8.   Us leave Hear, dy’t alles docht
9.   Veilig in Jesus Armen
10. Kom in mijn hart
1979, de tweede LP “Bliid Boadskip Sjongers Berlikum” verschijnt als het koor 5 jaar bestaat.
1.   Allinnig
2.   De heilige stad
3.   Gij zijt
4.   Hwannear der frede komt
5.   De nacht vlood heen
6.   Levensbede
7.   Eltse dei
8.   Het gebed
9.   Sizzen is neat
10. Ambrosianischer Lobgesang
11. Als ik maar weet
12. Tank o Hear
1982, het project Friese koren zingen voor “het Zonnehuis” heeft de LP “De zon schijnt voor ons allen” als resultaat.
De opbrengst van deze LP, die samen met koren uit Hallum, Wirdum en Augustinusga/Surhuizum wordt gemaakt, is bestemd als bijdrage voor de renovatie van het verpleeghuis “het zonnehuis” in Zuidhorn.
1.   Zingt
2.   Motette
3.   Exodus
4.   Psalm 116
5.   Waarom?
6.   Alles wat adem heeft
7.   Op, ten strijd met God
8.   Motet
9.   Mijn Herder is de Here God
10. Wie gelooft zal niet vergaan
11. Schlusgesang
12. Psalm 8
13. God is liefde

1984, het 10 jarig jubileum wordt gevierd met de uitvoering van de reli-musical “Genesis” geschreven door Durk Dijkstra, Ulbe Pranger en Jan Hoogterp en uitgebracht op muziekcassette:
1.   Hy seach it lân oer
2.   Hy skoep de minske
3.   Kaïn en Abel
4.   De genede fan God
5.   Flean do
6.  Troch de wrâld klinkt Gods befel
7.   Sodom en Gomorra
8.   Leau Him en ha gjin noed
9.   De heit
10. Dit is net fan my
11. Psalm 105
12. Genesis
1986, Ter gelegenheid van het 12½ jarig jubileum van de BBS wordt de LP
“Geloven is” uitgebracht, met daarop de volgende nummers:
1.   God kent alle mensen
2.   Meer dan het gewone
3.   Flean do
4.   Eenzaamheid
5.   Joshua fit the battle of Jericho
6.   Sacheüs
7.   Neem mijn leven laat het heer
8.   Anno Domini
9.   Justerjûn
10. Spelen in Gods speeltuin
11. David dounset
12. Geloven is
13. Dit is net fan my
14. Uitnodiging

1989, de musical “Moazes, tsjinstfeint” van Durk Dykstra, Jan Hoogterp en Ulbe Pranger wordt op de planken gebracht ter gelegenheid van het 15 jarig bestaan van de BBS, de muziekcassette bevat de volgende tracks:
1.   Stiennen sjouwe
2.   Liet fan Mirjam
3.   Flechtling
4.   Pleagen
5.   Peaske
6.   Kleiliet fan Farao
7.   Gesang 62: 1, 2 en 5
8.   In gouden keal
9.   Psalm 119: 1 en 4
10. Underweis

In 1991 viert de Christelijk gemengde zangvereniging “Cantate Deo” uit Berlikum haar 25 jarig jubileum. Ter gelegenheid hiervan werd op 11 oktober 1991 een jubileumconcert gegeven in de Gereformeerde Kerk te Berlikum.
Medewerking werd ondermeer verleend door de Bliid Boadskip Sjongers, van het concert is een muziekcassette uitgebracht.

1994, Naar aanleiding van het 20 jarige jubileum van de BBS wordt het sjongspul “Simson” op de planken gebracht. De opnames, gemaakt in de Doopsgezinde kerk van Berlikum, verschijnen op muziekcassette.
1. Hoe’t begûn
2. Hoe koe se it dwaan
3. Te lieder slein
4. Dy slach komt oan
5. Dat docht sear
6. Dy grutte Simson wurdt lytsman
7. As wie’t him neat
8. Och, wat docht se it raar
9. It geheim ferret
10. De grutte slach
1995, in samenwerking met de Christelijke muziekvereniging “De Bazuin” wordt de CD “Geloven in Muziek” uitgebracht, onder leiding van Dirk Lautenbach en Jan Hoogterp.
1. Mens van vlees en bloed
2. Vuur in de woestijn
3. Fundament
4. Evenals een moede hinde
5. Der mond ist aufgegangen
6. Crimond
7. Verbonden met elkander
8. Het licht komt
9. Zaai het zaad
10. Een vaste burcht is onze God
11. Almachtige, verheven Heer, halleluja
12. Picardy Hymne
13. Richmond
14. Ze zeggen: de aarde is verloren
15. Do silst net stelle
16. Heal the World
17. Voor elkaar
18. Spiritual moments
19. Nog een stem
20. Geest van hierboven
1999, het jaar van ons 25 jarig jubileum!
We brengen een muzikaal spektakel rond de schepping, waarvan live-opnamen worden gemaakt voor onze nieuwste CD ‘de Schepping’.
De CD bevat zeven stukken, één over elke scheppingsdag en één over de rustdag.
2000, Speciaal voor de eerste kerst van het nieuwe millenium heeft Jelle de Jong een kerstfantasie geschreven die we gedurende advent en kerst vijf maal uitgevoerd hebben.
Van de laatste uitvoering in St Jacobiparochie is een opname gemaakt, daarvan hebben we in eigen beheer een CD uitgebracht.
2002, Op een zomerse junidag treden we op in Marrum, aangezien we nog geen opnames hebben van ons nieuwe repertoire met Saskia wordt besloten om zelf enkele nieuwe stukken op CD te zetten. Het geheel resulteert in de CD
‘BBS anno 2002’ welke in kleine oplage binnen het koor wordt verspreid.
1. Ik ben de Weg
2. The flower that shattered the stone
3. Nearer my God to Thee
4. The River
5. Sic parvis magna
6. The gospel ship
7. Hosanna Deo
8. Keep in the middle of the road
begin 2003 komen we in contact met medewerkers van Omrop Fryslân, het idee wordt geopperd om een opname van een aantal stukken te maken, met als doel deze uit te zenden.
Het geheel vindt plaats op 2 juni, behalve door Dieuwke worden we bij deze gelegenheid begeleid door Hubert Heeringa op ondermeer viool en altsax en Leo Faber op percussie.
Het resultaat van deze bijzondere opname wordt wederom in kleine oplage op CD binnen het koor verspreid.
1. Kijk naar de kinderen
2. God has chosen me
3. Brug van licht
4. We shall walk through the valley
5. Mi Yitneni Of
6. Sic parvis magna
7. The flower that shattered the stone
8. The gospel ship
9. The river
10. Hosanna Deo
11. Keep in the middle of the road 
2004 wordt voor ons een onvergetelijk jaar, vooral omdat we ons 30 jarig jubileumprogramma afsluiten met een concerttournee door de VS en Canada.
Van deze reis is een bijzondere reportage gemaakt door Durk Dijkstra.
Het resultaat van zijn werk is op DVD uitgebracht voor de deelnemers aan de reis.
De DVD bevat een reisverlag van de tournee alsmede een serie concertregistraties.

 

 

'