Bestuur

 

Bestuur:

 

Voorzitter: Sijtze Sijens Vicevoorzitter: Oane Smink

 

Alg. adjunct: Feikje Siegersma

1

Secretaresse: Gerdina Visser Alg. adjunct: Bea Zijlstra

Samenstelling diverse commissies:

Muzikale leiding: 
Wim Dijkstra (dirigent)Muziekcommissie: 
Wim Dijkstra
Gelske Bergsma
Jolanda Osinga
Oane Smink
Akke Hooijenga

Technische commissie:
vacant

Kascontrole commissie:
Gerben Ellérie
Matty Koopmans

Liturgie commissie:
Sijben van Tuinen
Lysbeth Lubberts
Lucie de BoerActiviteiten commissie:
Hieke Postma
Jannete Aalberts
Anneke Kooistra
Sijtze Sijens

Jubileum Commissie:
Sijtze Sijens
Lysbeth Lubberts
Petra Vijver
Sybren van Tuinen

Bibliotheek:
Matty Koopmans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

'